(02) 561 2138 (086) 337 8115
0item(s)

คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ

Product was successfully added to your shopping cart.

Remote Desktop CAL ROK (Lenovo)

Remote Desktop CAL ROK (Lenovo)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

   

4 รายการ

 1. Remote Desktop Services 1 Device CAL (Lenovo)

  รหัสสินค้า : 00Y6343

  Windows Remote Desktop Service 1 Device CAL

  Remote desktop services client access licenses หรือเรียกอย่างย่อๆว่า RDS CALs เป็น Licesne  ที่อนุญาติให้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้จากระยะไกล โดยมาตรฐานของ Windows Server อณุญาติให้เข้าถึงได้รวมกันไม่เกิน 2 Session

  RDS CALs นี้เป็นการให้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของระบบ Server ตามจำนวน CALs

  4,700 บาท
 2. Remote Desktop Services 1 User CAL (Lenovo)

  รหัสสินค้า : 00Y6341

  Windows Remote Desktop Service 1 User CAL

  Remote desktop services client access licenses หรือเรียกอย่างย่อๆว่า RDS CALs เป็น Licesne  ที่อนุญาติให้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้จากระยะไกล โดยมาตรฐานของ Windows Server อณุญาติให้เข้าถึงได้รวมกันไม่เกิน 2 Session

  RDS CALs นี้เป็นการให้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของระบบ Server ตามจำนวน CALs

  5,700 บาท
 3. Remote Desktop Services 5 Device CAL (Lenovo)

  รหัสสินค้า : 00Y6344

  Windows Remote Desktop Service 5 Device CAL

  Remote desktop services client access licenses หรือเรียกอย่างย่อๆว่า RDS CALs เป็น Licesne  ที่อนุญาติให้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้จากระยะไกล โดยมาตรฐานของ Windows Server อณุญาติให้เข้าถึงได้รวมกันไม่เกิน 2 Session

  RDS CALs นี้เป็นการให้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของระบบ Server ตามจำนวน CALs

  20,600 บาท
 4. Remote Desktop Services 5 User CAL (Lenovo)

  รหัสสินค้า : 00Y6342

  Windows Remote Desktop Service 5 User CAL

  Remote desktop services client access licenses หรือเรียกอย่างย่อๆว่า RDS CALs เป็น Licesne  ที่อนุญาติให้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้จากระยะไกล โดยมาตรฐานของ Windows Server อณุญาติให้เข้าถึงได้รวมกันไม่เกิน 2 Session

  RDS CALs นี้เป็นการให้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของระบบ Server ตามจำนวน CALs

  26,600 บาท
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

   

4 รายการ