บริการติดตั้ง SQL Server Cluster และ SQL Server Replication

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ

SQL Server Replication และ SQL Server Cluster

ไม่ต้องกังวลเรื่อง Downtime ของ SQL Server

SQL Server ของคุณพร้อมสำหรับ High Availability หรือยัง?

 

 

Microsoft SQL Server Replication

1. บริการออกแบบและติดตั้ง SQL Server Replication:

 • วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและกำหนดสถาปัตยกรรม Replication ที่เหมาะสม
 • เลือกโซลูชั่น Replication ที่เหมาะสม
  • Transactional Replication
  • Merge Replication
  • Snapshot Replication
 • ออกแบบ Topology ของ Replication
 • ติดตั้งและกำหนดค่า SQL Server Replication
 • ทดสอบและ Optimize ประสิทธิภาพของ Replication

 

SQL Server Cluster and Replication Service

Microsoft SQL Server Cluster

1. บริการออกแบบและติดตั้ง SQL Server Cluster:

 • วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและกำหนดสถาปัตยกรรม Cluster ที่เหมาะสม
 • เลือกโซลูชั่น Cluster ที่เหมาะสม (Failover Clustering, Always On Availability Groups)
 • ออกแบบ Topology ของ Cluster
 • ติดตั้งและกำหนดค่า SQL Server Cluster
 • ทดสอบและ Optimize ประสิทธิภาพของ Cluster