วิธีการเลือกซื้อ Microsoft Office

Microsoft ออก Office หลายรุ่นให้เลือกซื้อและหลาย Edition เรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลือกซื้อดีกว่าจะได้ตอบโจทย์การใช้งานของเราได้อย่างถูกต้อง

Read More
1

Microsoft ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมประกาศขี้นราคา เริ่ม 1 ตุลาคม 2561

Microsoft ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมประกาศขี้นราคา เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 Microsoft จะมีออกการผลิตภัณฑ์ใหม่ และจะมีการแจ้งปรับราคาขึ้น ในเดือน ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Read More
Leave a comment
Nutanix

Nutanix Virtual Computing Platform

Nutanix เป็นแพลตฟอร์มแบบผสานรวมทรัพยากรของ Server และ Storage เข้าไว้ด้วยกันสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมของเวอร์ชวลไลเซชั่นทุกรูปแบบบน Vmware vSphere, MS-Hyper-V, KVM

Read More
Leave a comment