how to buy

How to buy Leave a comment

How To Buy / ขั้นตอนการสั่งซื้อ


howto-01STEP 1

เลือกสินค้าตามความต้องการ

เลือก Option ที่ต้องการ

– เช่น เพิ่ม Harddisk หรือ RAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STEP 2

เมื่อเลือก Option หรือสินค้าที่ต้องการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วเลือกปุ่ม “เพิ่มในรถเข็น” เพื่อหยิบสินค้าใส่ตะกร้าสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STEP 3

หน้าต่างยืนยันการหยิบสินค้าใส่ตะกร้าจะปรากฏขึ้น และหายไปเพื่อให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอื่นได้อีก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


howto-04STEP 4

หลังจากเลือกซื้อสินค้าและหยิบใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วท่านสามารถไปยัง ตะกร้าสินค้าได้จาก Menu ด้านบนขวา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


howto-05STEP 5

ใส่ข้อมูลสถานที่ส่งเพื่อคำนวนค่าขนส่ง

ใส่ข้อมูลส่วนลด (ถ้ามี)

กดปุ่ม “ดำเนินการแจ้งออก” หรือ “Checkout” เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


STEP 6

Checkout Method

เลือก “Checkout ในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือลงทะเทียน” สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิก

หรือ

เลือก “เข้าสู่ระบบ” สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

 

 

 

 

 


howto-07STEP 7

กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลสมาชิก และที่อยู่ในการออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อย เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


howto-08STEP 8

แสดงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  (ถ้ามี)

– ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า นำ้หนัก และสถานที่ส่ง

 

 

 

 

 

 


STEP 9

เลือกวิธีการชำระเงิน

– คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้หลายแบบตามต้องการ

 

 

 

 

 

 

 


STEP 10

ตรวจสอบคำสั่งซื้อและทำการยืนยันการสั่งซื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลังจากท่านได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้นแล้ว คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

และท่านจะได้รับ E-mail ยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเพื่อใช้เป็นการตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่านจนแล้วเสร็จ

นอกจากนั้นท่านยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “บัญชีผู้ใช้ของฉัน” จาก Menu ด้านบนของเว็บไซด์นี้ได้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *