,

Migrate and Upgrade Windows Server

รหัสสินค้า : WINUPSETUP
Availability:

ตรวจสอบราคา สต็อก และระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง


ย้ายข้อมูลและอัปเกรด Server ของคุณในคราวเดียว

 • ย้ายข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก Server เก่าไปยัง Server ใหม่
 • อัปเกรดระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ของคุณ
 • Migrate ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์, โฟลเดอร์, Active Directory
 • ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

--- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ---

Migrate and Upgrade Windows Server

บริการ Migrate และ Upgrade ข้อมูลแบบครบวงจร

ยังใช้ Server เครื่องเดิมอยู่ใช่ไหม เปลี่ยน Server ใหม่แล้วต้องการย้ายจากเครื่องเดิมไปหรือเปล่า

เครื่องเดิมเก่าแล้ว ต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ กังวลกับการย้ายข้อมูบจากเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่!!!

ย้ายข้อมูลและอัปเกรด Server ของคุณในคราวเดียว

 • ย้ายข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก Server เก่าไปยัง Server ใหม่
 • อัปเกรดระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ของคุณ
 • Migrate ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์, โฟลเดอร์, Active Directory
 • ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

บริการเพิ่มเติม:

 • ปรับแต่ง Server ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
 • ติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบน Server ใหม่
 • เชื่อมต่อ Server ใหม่กับเครือข่ายของคุณ
 • ดูแลรักษาและอัปเดต Server ใหม่

Migrate and Upgrade Windows Server

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Migrate and Upgrade Windows Server”

There are no reviews yet.