, , ,

Microsoft SQL Server 2022 – 1 Device CAL – Corporate

รหัสสินค้า : SQL2022-DCAL
Microsoft
Availability:

ตรวจสอบราคา สต็อก และระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง


  • Microsoft SQL Server 2022 – 1 Device CAL – Corporate
  • ลิขสิทธิ์เครื่องลูกข่ายเข้าใช้งานฐานข้อมูล SQL นับการเข้าใช้งานแบบ Device
  • เหมาะสำหรับระบบที่มีอุปกรณ์น้อยกว่าผู้ใช้งาน

SQL Server CALs จำเป็นต้องมีสำหรับ Users หรือ Devices ที่มีการ Input Data, Query, หรือ View Data จากฐานข้อมูล SQL Server ผ่านทางการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น โดยผ่านทาง Web-based application หรือ การบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆ (Pooling hardware or software) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ License แบบ per-core เพื่อไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ที่เข้าถึงฐานข้อมูลของ Users และ Devices

 

--- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ---

฿ 7,900.00
฿ 8,453.00 (ราคารวมภาษี)

ตรวจสอบราคา สต็อก และระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง


Microsoft SQL Server 2019 – 1 Device CAL

Microsoft SQL Server 2022 – 1 Device CAL – Corporate

CAL คือ Client Access License ลิขสิทธิ์เครื่องลูกข่ายเข้าใช้งานฐานข้อมูล SQL นับการเข้าใช้งานแบบ Device


ภาพรวม

ซอฟต์แวร์การให้สิทธิ์การใช้งานที่มี CAL และ ML อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากธรรมชาติทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย Microsoft ขอเสนอ CAL ในอุปกรณ์ (Device CAL) หรือ CAL โดยผู้ใช้ (User CAL) นอกจากนี้ ยังนำเสนอสิทธิ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อภายนอก (EC) สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการกับสถานการณ์บางอย่างของลูกค้า
สำหรับการจัดการอุปกรณ์ Microsoft ขอเสนอ ML เซิร์ฟเวอร์ (Server ML) สำหรับจัดการสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ขอเสนอ OSE Client ML และ User Client ML
ภาพรวมนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ก่อนทำการซื้อ คุณควรเข้าไปที่ส่วน “How to Buy” สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิิดและปรึกษาตัวแทน Microsoft ของคุณหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศเกี่ยวกับความต้องการด้านสิทธิ์การใช้งานของคุณ

User CAL

ด้วย User CAL คุณซื้อ CAL สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้บริการ เช่น ที่เก็บข้อมูลหรือการพิมพ์ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ในการเข้าถึง การซื้อ User CAL อาจเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากกว่าพนักงานของบริษัทของคุณจำเป็นต้องมีการเข้าถึงแบบโรมมิ่งไปยังเครือข่ายองค์กรโดยใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง หรือจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือหากคุณมีจำนวนอุปกรณ์มากกว่าจำนวนผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

No Data Available

Device CAL

 
ด้วย Device CAL คุณซื้อ CAL สำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SQL Device CAL มีความสมเหตุสมผลมากกว่าในด้านของเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการหากบริษัทของคุณมีพนักงานที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานคนละกะเวลา
 

สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ที่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

No Data Available

ตัวเชื่อมต่อภายนอก

 
หากคุณต้องการผู้ใช้ภายนอก เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ ตัวเชื่อมต่อภายนอก หรือลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณได้ คุณมีตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งานสองตัวเลือก:
 
  • จัดหา CAL ให้กับผู้ใช้ภายนอกของคุณแต่ละราย
  • จัดหาสิทธิ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อภายนอก (EC) สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้ภายนอกของคุณจะเข้าถึง

การให้สิทธิ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อภายนอก

No Data Available
ผู้ใช้ภายนอกคือบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงในระดับพนักงานเพื่อเข้าไปยังเครือข่ายของบริษัทหรือเครือข่ายของบริษัทในเครือ และไม่ใช่บุคคลที่คุณให้บริการที่โฮสต์ สิทธิ์การใช้งาน EC ที่มอบหมายให้กับเซิร์ฟเวอร์อนุญาตการเข้าถึงผู้ใช้ภายนอกจำนวนเท่าใดก็ได้ ตราบใดที่การเข้าถึงดังกล่าวนั้นการเป็นการเข้าถึงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งาน ไม่ใช่ผู้ใช้ภายนอก เซิร์ฟเวอร์กายภาพแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้ภายนอกเข้าถึงจะต้องการสิทธิ์การใช้งาน EC หนึ่งสิทธิ์การใช้งานเท่านั้นโดยไม่คำถึงถึงจำนวนของอินสแตนซ์ซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานอยู่ “อินสแตนซ์” คือสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่
 
 
สิทธิ์ในการใช้งานอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์จะได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบแยกต่างหาก เช่น CAL เพียงอนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยส่วนใหญ่ การตัดสินใจว่าจะเลือก CAL หรือ EC สำหรับผู้ใช้ภายนอกจะขึ้นอยู่กับงบการเงิน
 

การให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ CAL

 
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บางอย่างจะสามารถรับสิทธิ์การใช้งานในเกณฑ์แบบ “ต่อคอร์” หรือ “ต่ออินสแตนซ์”
 

การให้สิทธิ์การใช้งานแบบต่อคอร์

 
ภายใต้โมเดลแบบต่อคอร์ เมื่อซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ทำงานใน OSE กายภาพ คุณต้องให้สิทธิ์การใช้งานคอร์กายภาพทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ ในการกำหนดจำนวนของสิทธิ์การใช้งานคอร์ที่คุณต้องการ ให้นับจำนวนคอร์กายภาพทั้งหมดสำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละโปรเซสเซอร์ในเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคูณจำนวนดังกล่าวด้วยปัจจัยคอร์ที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องซื้อ CAL เพิ่มเติม
 

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์ตามคอร์

No Data Available

การให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์พิเศษ

 
เซิร์ฟเวอร์พิเศษเป็นสิทธิ์ใช้งานเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่โดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องใช้ CAL เซิร์ฟเวอร์พิเศษต้องการสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละอนสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานในเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้งานอินสแตนซ์ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการกายภาพหรือแบบจำลองเสมือน โดยข้อยกเว้น ผลิตภัณฑ์บางอย่างให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะเพิ่มเติม
No Data Available
ตัวอย่างของการให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์พิเศษที่รวมถึง Windows Server Essentials และ Forefront Identity Manager คือ Windows Live Edition
 

การให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การจัดการ

 
ภายใต้โมเดลการให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คุณต้องจัดหาและมอบหมายหมวดหมู่ที่เหมาะสมในจำนวนที่กำหนด (เซิร์ฟเวอร์และ/หรือไคลเอนต์) และประเภท (OSE และ/หรือผู้ใช้) ของ ML ให้กับอุปกรณ์ที่ OSE จะได้รับการจัดการ ที่มาพร้อมกับ ML คือสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการที่เกี่ยวข้อง คุณจึงไม่จำเป็นต้องจัดหาสิทธิ์อนุญาตแบบแยกต่างหากสำหรับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการ
 
 
การจัดการของ OSE เซิร์ฟเวอร์ต้องการ ML เซิร์ฟเวอร์ (เฉพาะประเภท OSE) ในขณะที่การจัดการของ OSE แบบไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จะต้องการ ML ไคลเอนต์ (ประเภท OSE/ผู้ใช้)
 

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์ตาม ML

No Data Available
SKU: SQL2022-DCAL Categories: , , , Tag:
Brand
Brand

Product Type
Product Type

Software

More
MS Type

SQL Server

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Microsoft SQL Server 2022 – 1 Device CAL – Corporate”

There are no reviews yet.