, , ,

Microsoft SQL Server 2022 – 1 User CAL – Corporate

รหัสสินค้า : SQL2022-UCAL
Microsoft
Availability:

ตรวจสอบราคา สต็อก และระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง


  • Microsoft SQL Server 2022 – 1 User CAL – Corporate
  • ลิขสิทธิ์เครื่องลูกข่ายเข้าใช้งานฐานข้อมูล SQL นับการเข้าใช้งานแบบ User
  • เหมาะสำหรับระบบที่มีอุปกรณ์มากกว่ากว่าผู้ใช้งาน

SQL Server CALs จำเป็นต้องมีสำหรับ Users หรือ Devices ที่มีการ Input Data, Query, หรือ View Data จากฐานข้อมูล SQL Server ผ่านทางการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น โดยผ่านทาง Web base application หรือ การบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆ (Pooling hardware or software) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ License แบบ per-core เพื่อไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ที่เข้าถึงฐานข้อมูลของ Users และ Devices

  •  

--- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ---

฿ 7,900.00
฿ 8,453.00 (ราคารวมภาษี)

ตรวจสอบราคา สต็อก และระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง


Microsoft SQL Server 2019 – 1 User CAL – Corporate

Microsoft SQL Server 2022 – 1 User CAL – Corporate

CAL คือ Client Access License ลิขสิทธิ์เครื่องลูกข่ายเข้าใช้งานฐานข้อมูล SQL นับการเข้าใช้งานแบบ User


ภาพรวม

ซอฟต์แวร์การให้สิทธิ์การใช้งานที่มี CAL และ ML อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากธรรมชาติทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย Microsoft ขอเสนอ CAL ในอุปกรณ์ (Device CAL) หรือ CAL โดยผู้ใช้ (User CAL) นอกจากนี้ ยังนำเสนอสิทธิ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อภายนอก (EC) สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการกับสถานการณ์บางอย่างของลูกค้า
สำหรับการจัดการอุปกรณ์ Microsoft ขอเสนอ ML เซิร์ฟเวอร์ (Server ML) สำหรับจัดการสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ขอเสนอ OSE Client ML และ User Client ML
ภาพรวมนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ก่อนทำการซื้อ คุณควรเข้าไปที่ส่วน “How to Buy” สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิิดและปรึกษาตัวแทน Microsoft ของคุณหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศเกี่ยวกับความต้องการด้านสิทธิ์การใช้งานของคุณ

User CAL

ด้วย User CAL คุณซื้อ CAL สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้บริการ เช่น ที่เก็บข้อมูลหรือการพิมพ์ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ในการเข้าถึง การซื้อ User CAL อาจเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากกว่าพนักงานของบริษัทของคุณจำเป็นต้องมีการเข้าถึงแบบโรมมิ่งไปยังเครือข่ายองค์กรโดยใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง หรือจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือหากคุณมีจำนวนอุปกรณ์มากกว่าจำนวนผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

No Data Available

Device CAL

 
ด้วย Device CAL คุณซื้อ CAL สำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SQL Device CAL มีความสมเหตุสมผลมากกว่าในด้านของเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการหากบริษัทของคุณมีพนักงานที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานคนละกะเวลา
 

สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ที่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

No Data Available

ตัวเชื่อมต่อภายนอก

 
หากคุณต้องการผู้ใช้ภายนอก เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ ตัวเชื่อมต่อภายนอก หรือลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณได้ คุณมีตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งานสองตัวเลือก:
 
  • จัดหา CAL ให้กับผู้ใช้ภายนอกของคุณแต่ละราย
  • จัดหาสิทธิ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อภายนอก (EC) สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้ภายนอกของคุณจะเข้าถึง

การให้สิทธิ์การใช้งานตัวเชื่อมต่อภายนอก

No Data Available
ผู้ใช้ภายนอกคือบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงในระดับพนักงานเพื่อเข้าไปยังเครือข่ายของบริษัทหรือเครือข่ายของบริษัทในเครือ และไม่ใช่บุคคลที่คุณให้บริการที่โฮสต์ สิทธิ์การใช้งาน EC ที่มอบหมายให้กับเซิร์ฟเวอร์อนุญาตการเข้าถึงผู้ใช้ภายนอกจำนวนเท่าใดก็ได้ ตราบใดที่การเข้าถึงดังกล่าวนั้นการเป็นการเข้าถึงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งาน ไม่ใช่ผู้ใช้ภายนอก เซิร์ฟเวอร์กายภาพแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้ภายนอกเข้าถึงจะต้องการสิทธิ์การใช้งาน EC หนึ่งสิทธิ์การใช้งานเท่านั้นโดยไม่คำถึงถึงจำนวนของอินสแตนซ์ซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานอยู่ “อินสแตนซ์” คือสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่
 
 
สิทธิ์ในการใช้งานอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์จะได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบแยกต่างหาก เช่น CAL เพียงอนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยส่วนใหญ่ การตัดสินใจว่าจะเลือก CAL หรือ EC สำหรับผู้ใช้ภายนอกจะขึ้นอยู่กับงบการเงิน
 

การให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ CAL

 
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บางอย่างจะสามารถรับสิทธิ์การใช้งานในเกณฑ์แบบ “ต่อคอร์” หรือ “ต่ออินสแตนซ์”
 

การให้สิทธิ์การใช้งานแบบต่อคอร์

 
ภายใต้โมเดลแบบต่อคอร์ เมื่อซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ทำงานใน OSE กายภาพ คุณต้องให้สิทธิ์การใช้งานคอร์กายภาพทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ ในการกำหนดจำนวนของสิทธิ์การใช้งานคอร์ที่คุณต้องการ ให้นับจำนวนคอร์กายภาพทั้งหมดสำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละโปรเซสเซอร์ในเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคูณจำนวนดังกล่าวด้วยปัจจัยคอร์ที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องซื้อ CAL เพิ่มเติม
 

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์ตามคอร์

No Data Available

การให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์พิเศษ

 
เซิร์ฟเวอร์พิเศษเป็นสิทธิ์ใช้งานเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่โดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องใช้ CAL เซิร์ฟเวอร์พิเศษต้องการสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละอนสแตนซ์ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานในเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้งานอินสแตนซ์ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการกายภาพหรือแบบจำลองเสมือน โดยข้อยกเว้น ผลิตภัณฑ์บางอย่างให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะเพิ่มเติม
No Data Available
ตัวอย่างของการให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์พิเศษที่รวมถึง Windows Server Essentials และ Forefront Identity Manager คือ Windows Live Edition
 

การให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การจัดการ

 
ภายใต้โมเดลการให้สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คุณต้องจัดหาและมอบหมายหมวดหมู่ที่เหมาะสมในจำนวนที่กำหนด (เซิร์ฟเวอร์และ/หรือไคลเอนต์) และประเภท (OSE และ/หรือผู้ใช้) ของ ML ให้กับอุปกรณ์ที่ OSE จะได้รับการจัดการ ที่มาพร้อมกับ ML คือสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการที่เกี่ยวข้อง คุณจึงไม่จำเป็นต้องจัดหาสิทธิ์อนุญาตแบบแยกต่างหากสำหรับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการ
 
 
การจัดการของ OSE เซิร์ฟเวอร์ต้องการ ML เซิร์ฟเวอร์ (เฉพาะประเภท OSE) ในขณะที่การจัดการของ OSE แบบไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จะต้องการ ML ไคลเอนต์ (ประเภท OSE/ผู้ใช้)
 

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์ตาม ML

No Data Available
SKU: SQL2022-UCAL Categories: , , , Tag:
Brand
Brand

Product Type
Product Type

Software

More
MS Type

SQL Server

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Microsoft SQL Server 2022 – 1 User CAL – Corporate”

There are no reviews yet.