Shipping

การจัดส่งสินค้า Leave a comment

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ พยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ พิเศษนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งตามจำนวน และน้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า หรือ ทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะเรียกเก็บจากการยืนยันคำสั่งซื้อในหน้า Web Site หรือเป็นแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

บริษัทฯ  บริการจัดส่งสินค้าในประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศ ไทย  ด้วยบริการ
พนักงานจัดส่ง , ขนส่งโดยบริษัทฯ เอกชน , ไปรษณีย์ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้สินค้าที่ท่านเลือกอาจมีการจำกัดช่องทาง การจัดส่ง เช่น พื้นที่ๆ ไม่มีการจัดส่งไปถึงโดยตรงเป็นต้น

รายละเอียดของแต่ละวิธีการจัดส่ง


จัดส่งโดยพนักงาน

ในกรณีที่พื้นที่การจัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุุทธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร ทางบริษัทฯ จัดให้มีการจัดส่งโดยตรงโดยพนักงานของบริษัทฯ

หรือ ไปรษณีย์ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีที่เป็นสินค้าขนาดเลฃ็กและสามารถใส่บรรจุภัณฑ์ของไปรษณีย์ได้


จัดส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน

ใน กรณีที่พื้นที่การจัดส่งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จัดให้มีการจัดส่งโดยโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน ตามพื้นที่การให้บริการของแต่ละบริษัทฯ อันได้แก่

  • บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด
  • กิตติวัตรทรานสปอร์ต
  • บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด
  • บริษัท เอส ดี เอส ทรานสปอร์ต จำกัด
  • และอื่นๆ

จัดส่งโดยไปรษณีย์

ใน กรณีที่สินค้ามีขนาดเล็กและเหมาะกับการบรรจุพัสดุภัณฑ์ ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านในแบบพัสดุไปรษณีย์ ในแบบ EMS หรือแบบลงทะเบียน และท่านสามารถเช็คการส่งได้จากระบบ “บัญชีผู้ใช้ของฉัน


จัดส่งโดยรถโดยสาร รถทัวร์ รถตู้โดยสาร หรือ เครื่องบิน

ใน กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วน หรือสถานที่่ส่ง ไม่มีบริษัทฯ ขนส่งที่มีการจัดส่งให้โดยตรง ทางเรามีบริการจัดส่งแบบเร่งด่วนด้วย รถโดยสาร รถทัวร์ รถตู้โดยสาร หรือ เครื่องบิน โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินก่อนส่งสินค้าโดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า และเนื่องจากเป็นการจัดส่งโดย รถโดยสาร รถทัวร์ รถตู้โดยสาร หรือ เครื่องบิน ท่านจะต้องมารับสินค้าด้วยตนเอง ณ.สถานที่ตั้งปลายทางของการจัดส่งดังกล่าว


มารับสินค้าด้วยตนเอง

ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเองโดยทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อการออกเอกสาร และการเตรียมสินค้า ท่านสามารถรับสินค้าได้ตามรายละเอียดในหน้า “ติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *