dell modern datacenter

Modern Data Center Leave a comment

Modern Data Center

Modern Data Center

คำตอบสำหรับการสร้างความพร้อมแข่งขันในโลกยุคดิจิตัล

ด้วยโลกยุคดิจิตอลเป็นยุคของการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ต้องสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และที่สำคัญคือต้องรวดเร็ว ทันใจ และตอบโจทย์ผู้บริโภคส่งผลให้อุปกรณ์ดีไวซ์ และข้อมูลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและเป็นยุคของระบบคลาวด์ โซเชียลมีเดียและ Internet of things สำหรับธุรกิจแล้วเพื่ออยู่เหนือการแข่งขันในยุคดิจิตัลคุณจะต้องช่วงชิงรายได้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ชาญฉลาดให้ประสบการณ์แปลกใหม่และตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ แอพพลิเคชันมากมายถูกพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อแข่งขันแต่แน่นแนว่าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ในยุคดิจิตัลที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง

คำตอบคือ แล้ววันนี้โครงสร้าง พื้นฐานไอทีและดาต้าเซนเตอร์ของคุณพร้อมรับการปรับโฉมธุรกิจเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิตัลที่แข่งขันกันด้วยแอพพลิเคชัน ยุคใหม่แล้วหรือยัง ถ้ายังถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพิจารณา


Modern-Data-Center

with Modern Essentials : SPEED, EFFICIENCY, AGILTY AND HIGH PERFORMANCE

Modern  Data Center เน้นการทำระบบต่างๆ รวมถึงส่วนหัวใจของธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติรวดเร็ว บริหารจัดการง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบแอพพลิเคชันเดิมที่มีอยู่ขณะที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีเลิศสำหรับแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ๆในยุคดิจดตัล ที่ใช้งานบนมือถือ ทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อีกด้วย ดาต้าเซ้นเตอร์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิตอลประกอบด้วยสี่องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Flash-based, Scale-out, Software-defined และ Cloud-enabled

อย่างไร ก็ตามในการทำ Modern Data-Center นั้นจะต้องทำระบบอินฟราสตรัคเจอร์ให้รองรับทั้งแอพพลิเคชันเดิมที่ใช้งานอยู่และแอพพลิเคชันยุคใหม่บนคลาวด์เพื่อรองรับการทำธุรกิจในโลกยุคดิจิติล ทั้งยังยังต้องทำให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานด้วยตนเองได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยลดภาระของทีมไอที และเปลี่ยนบทบาทไปดูแลให้บริการในลักษณะ IT as a Service แทนและมีเวลาเพื่อไปพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรสิ่งใหม่ๆสำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิตอล และที่สำคัญจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้อย่างชัดเจนสำหรับการทำ Modern Data-Center นั้น คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกวิธีใด ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกสองทางคือ

– เลือกใช้เทคโนโลยีสำเร็จรูปที่เป็น Proven Technology คือได้รับการพิสูจน์เรื่องความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของระบบและโซลูชันเทคโนโลยีต่างๆที่มีมาให้ในลักษณะ Converged Infrastructure (CI) หรือ Hyper-Converged Infrastructure ซึ่งข้อดีคือเป็นเทคโนโลยีคุณภาพที่ผ่านการรับรองแล้วในเรื่องของการประสานการทำงานและประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งและใช้งานได้รวดเร็วรองรับระบบคลาวด์ มีมาพร้อมทั้งเซิรฟเวอร์ สตอเรจ เน็ตเวิร์ค โซลูชันการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยเหมาะกับดาต้าเซ็นเตอร์ที่เน้นการใช้งานได้รวดเร็ว เน้นเรื่องคลาวด์ และเหมาะอย่างมากกับงานสาขา

– เลือกเทคโนโลยีโซลูชันเฉพาะเจาะจงแต่ละส่วนตามที่ต้องการและออกแบบให้ประสานการทำงานด้วยกันได้ ลักษณะนี้แม้จะได้เลือกเทคโนโลยีตามที่ต้องการก็จริง แต่ส่วนใหญ่กว่าการติดตั้งและใช้งานได้จริงจะใช้เวลานานกว่า

DellEMC มีเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ Modern-Data-Center ทั้งสองทางเลือก โดนในส่วน Proven Technology เรามีทั้งผลิตภัณฑ์ VxRail ซึ่งเป็น Hyper-Converged Infrastructure และ VxRack Vblock VxBlock ซึ่งเป็น Converged Infrastructure หรือหากคุณต้องการเลือกผลิตภัณฑ์โซลูชันสำหรับอินฟราสตรัคเจอร์แบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการใช้งานของคุณโดยออกแบบให้ผสานการทำงานกับส่วนต่างๆ ของทั้งระบบเดิมและระบบใหม่ DellEMC ก็มีโซลูชันสำหรับการทำ Modern Data  Center ที่ครบวงจรโดยมีเทคโนโลยีโซลูชันหลากหลายให้เลือกตามลักษณะความต้องการใช้งานและมีสตอเรจแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ สตอเรจแพลตฟอร์มของ DellEMC อยู่บนโครงสร้างสำคัญของดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่อันได้แก่ Flash, Cloud-Enabled, Scale-Out และ Software Defined ไม่ว่าจะเป็น XtremIO ซึ่งเหมาะกับระบบงานแอพพลิเคชั่นที่เน้นในการประมวลผลข้อมูล Isilon ซึ่งเหมาะกับงานขององค์กรที่เน้นเรื่อง Big Data หรือเน้นการเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Unstructured Data ทั้งไฟล์รูปภาพและเสียง หรือ DSSD สตอเรจแพลตฟอร์มทรงพลังที่เหมาะกับองค์กรที่เน้น ความเร็วสูงสุดในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ VMAX เหมาะกับระบบงานที่เน้น Reliability สูงมาก หรือ VNX และ Unity ล้วนแต่เป็นแพลตฟอร์มสตอเรจทรงพลัง นอกจากนั้น DellEMC ยังมีซอฟต์แวร์ ViRP ที่ช่วยบริหารจัดการแพลตฟอร์มสตอเรจที่มีหลากหลายในองค์กรให้สามารถผสานการทำงานได้ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียวอีกด้วย

นอกจากนั้นเรื่องที่สำคัญอย่างมากอีกเรื่องคือการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ซึ่ง DellEMC มีโซลูชัน Data Protection Suite อาทิ Data Domain, Avarmar ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมายในเรื่องความสามารถและประสิทธืภาพในการบริหารจัดการปกป้องและจัดเก็บข้อมูล ทั้งผสานการทำงานได้อย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *